Projektų rengimasren

Kvalifikuoti ir ilgametę patirtį daugiabučių namų renovacijos srityje turintys projektuotojai ruošia techninius darbo projektus daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui). Paruošiame visą reikalingą dokumentaciją statybos leidimo gavimui.
 
Statinio techninis projektas  – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas.
 
Statinio darbo projektas – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).
 
Statinio techninis darbo projektas – Projektas, apjungiantis Techninį projektą ir Darbo projektą.
 
 

Rengiamos projektų dalys:

Architektūrinė – konstrukcinė;
• Šildymo;
• Vėdinimo;
• Oro kondicionavimo;
• Vandentiekio ir nuotekų;
• Skaičiuojamosios kainos nustatymo;
• Priešgaisrinės;
• Elektrotechnikos;
• Statybų orgavizavimo;
• Dujotiekio.

Projektavimo darbai apima:

• Priešprojektinių pasiūlymų rengimą;
• Techninių projektų rengimą;
• Visų reikalingų leidimų ir dokumentų gavimą;
• Darbo projektų rengimą;
• Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą;