Pastatų energinio naudingumo sertifikavimasenerg klas
Atliekame naujai statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų energinį naudingumo sertifikavimą.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastato energinį sertifikavimą turi teisę atlikti tik specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą.

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Pagal energijos suvartojimus pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++. Sertifikato galiojimo trukmė – 10 metų.