Konsultacijosconsulting_logo_small-png-jka

MB „Aeterna domus“ konsultuoja įvairiais su energetika ir pastatų renovacija susijusiais klausimais. Atliekame įvairaus tipo skaičiavimus, susijusius su energijos vartojimu, įvairių tipų pastatų sistemomis, apskaičiuojame ekonominius rodiklius. Taip pat teikiame konsultacijas šiais klausimai:

    • Statybos techniniai reglamentai ir jų taikymas pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektuose;
    • Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo metodika;
    • Teisinė informacija pastatų atnaujinimo (modernizavimo) srityje;
    • Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas pastatų modernizacijoje;
  • Projektų peržiūra ir jų vertinimas;