Investicinių planų rengimasinvest

Atnaujinant daugiabučius, vienas iš pradinių etapų yra investicijų plano parengimas, kuriam derėtų skirti ypatingą dėmesį. Tinkamai parengtas investicijų planas ne tik sudaro palankias darbo sąlygas visiems būsimiems atnaujinimo dalyviams – tiek techninio projekto rengėjams, tiek rangovams, bet ir garantuoja gerus atnaujinimo rezultatus.

 

Investicijų planas – tai pirminis daugiabučio atnaujinimo dokumentas, rengiamas pagal energinio naudingumo sertifikato bei namo techninių apžiūrų išvadas. Jį rengiant identifikuojamos pastato problemos – namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė, numatomos atnaujinimo priemonės, preliminari jų kaina, atsipirkimo laikas ir kiti susiję klausimai. Atnaujinimo darbų kaina nustatoma, remiantis sustambintais statybos darbų įkainiais, komerciniais pasiūlymais ir kt. Tikslios darbų apimtys ir investicijų dydžiai atsiranda kitame etape – techniniame projekte.

 

Tinkamai ir kruopščiai parengtas investicinis planas yra kertinis akmuo siekiant sekmingai įgyvendinti pastato atnaujinimą. Todėl “Aeterna domus” investicinių planų rengimo specialistai ypatingą dėmesį skiria, duomenų surinkimui ir skaičiavimų tikslumui.